D A T

PUBLICATIES

Boek

Met Anje-Marijcke van Boxtel schreef ik het boek “GOUD! Potentieelontwikkeling voor
mensen en de organisaties waar zij werken”. Het boek gaat over de Kompasvisie en is een
inspiratieboek voor coaches en iedereen die zich wil ontwikkelen. Uitgeverij Thema, 2015

De Kompasvisie gaat uit van wat je drijft: “Waar kom jij je bed voor uit? Wat is het goud in jou? Welke talenten stellen jou in
staat je waarden en ambitie waar te maken? En hoe bouw je die talenten uit?”
Succesvolle mensen weten waar ze het voor doen
Uit onderzoek blijkt dat de meest succesvolle bedrijven werken vanuit sterke waarden en een duidelijke ambitie. De mensen
die er werken zijn zich bewust van hun waarden en delen een aantal gezamenlijke waarden. Ze weten waar ze het voor
doen.
Weten waarom en waartoe je iets doet in je werk, blijkt belangrijker dan hoe. Dat hoe en wat verandert namelijk snel in
deze dynamische tijd, of het nu programma’s, apparaten of functie-eisen zijn. Maar de vraag waarom je iets doet, die blijft.
Die is niet afhankelijk van een klantvraag, een machine of een softwareproduct, maar komt voort uit een sterk verlangen.
Werken vanuit waarom,en vanuit waarden en ambitie je talenten ontwikkelen is duurzaam potentieel ontwikkelen en levert
goud op. Voor mensen én hun organisaties.
Met het boek Goud ga je op zoek naar waar jij het allemaal voor doet: in je werk en in je leven. Je laat je niet langer (af
)leiden door wat eigenlijk niet belangrijk is. Je laat vage onrust en onlust achter je, je(her-)vindt je eigen authentieke kracht
en je vergroot je werkplezier.
Het is een inspiratieboek. Vol oefeningen en voorbeelden. Voorbeelden uit het bedrijfsleven EN uit het Praktijkonderwijs

 

Spel

En samen met Anje-Marijcke van Boxtel en Heleen Draijer maakte ik ook het “Spel van GOUD”,
een vrolijk en tegelijkertijd diepgaand spel op basis van bovenstaand boek. Uitgeverij Thema,
2017.

Met Het spel van GOUD heb je (bijna letterlijk) goud in handen. Dit spel staat bol van prikkelende vragen en verrassende
opdrachten die je helpen uitvinden waar jouw kansen liggen om je ambities te realiseren. Spelenderwijs beantwoord je
vragen die er écht toe doen. Je ontdekt, met hulp van je medespelers, je waarden en talenten: het goud in jou. Je
potentieel wordt inzichtelijk en je persoonlijke kompas ontstaat als vanzelf. Zo breng je focus aan in je ambitie.
Dit anders-dan-anders spel is voor iedereen die zich op een verdiepende en speelse manier wil ontwikkelen. En dan hebben
we het zeker niet over moeizaam en zuchtend aan de slag gaan met je ‘verbeterpunten’; we richten juist de aandacht op
wat je nu al aan waardevols en moois in je hebt en hoe je dat verder kan versterken. Door de dynamiek van het samen
spelen zet je op een luchtige en plezierige manier een stap in je persoonlijke ontwikkeling.
Het spel van GOUD is bij uitstek geschikt voor intervisiegroepen, teams en trainingsgroepen en voor iedereen die houdt van
doen, van ervaren, van spelen… en niet bang is voor een beetje diepgang en wat wezenlijke inzichten. Een bijzonder
waardevol spel waar iedere speler gegarandeerd van groeit. Een spel van GOUD!

 

RET handboek voor ouders

Met psycholoog en RET-opleider Roderik Bender schreef ik een boek over RET, het “RETHandboek voor Ouders”. Waarin we de RET (Rationele Effectiviteits Training) ertaalden naar
vragen van ouders, bij het opvoeden van hun kinderen; hoe kun je als ouders met meer rust
en ontspanning opvoeden? Uitgeverij Thema, 2005

Columns over coaching

Ik ben vaste columnist in een zakenblad voor het Land van Heusden en Altena onder de noemer:
‘Ondernemerscoach’.

En in het blad “Bedrijvig”, ook een glossy businessblad voor Het Land van Heusden en Altena.

 • “Keurmerk garandeert coachingskwaliteit”; Over het nut van accreditatie
  bij de NOBCO.
 • ‘Digitaal Coachen’; Over meer vormen van coaching dan alleen F2F coaching.
 • ‘Vrouw & Goud”; In een themanummer over Vrouw en Bedrijf, over coaching vanuit de
  kompasvisie.
 • “Agrarisch Coachen”; In een themanummer over Boeren. Over coachen met boerenverstand.
 • “Waar doe je het allemaal voor?”; Over coaching vanuit de kompasvisie.

Onderwijspublicaties

 •  10 keer Beter! – Leraren verbeteren hun onderwijspraktijk door onderzoek, Aveline Dijkman
  , initiator & schrijfcoach voor deel 1(2009) Met 10 MastersSEN. Bv “Ik ben gelukt” over
  uitgaan van kracht en kwaliteit, en “De oplossing in eigen hand” over oplossingsgericht
  werken. Uitgeverij Garant, Antwerpen/Apeldoorn.
 • 10 keer Beter! – Leraren verbeteren hun onderwijspraktijk door onderzoek, Aveline Dijkman
  , initiator & schrijfcoach voor deel 2(2010) Met 10 MastersSEN. Uitgeverij Garant,
  Antwerpen/Apeldoorn.
 • 10 keer Beter! – Leraren verbeteren hun onderwijspraktijk door onderzoek, Aveline Dijkman
  , initiator & schrijfcoach voor deel 3(2011). Met 10 MastersSEN. Uitgeverij Garant,
  Antwerpen/Apeldoorn.
 • Putten uit eigen kracht – Bijdrage over coaching in het onderwijs, Aveline Dijkman en John
  Jeninga (2012), Mesofocus uitgave.
 • Zonde van het geld?” over zorgvuldig het menselijk kapitaal omgaan op school. Aveline
  Dijkman, Bij de Les, april 2017.
 • De Docent wordt Coach” – Over hoe leerlingen meer ‘eigenaar van hun taak’ kunnen
  worden door het houden van structureel ingeplande coachingsgesprekken. Aveline Dijkman
  (NOBCO E-Magazine van mei 2011).
 • Mindfulness, pff mij te soft…?” Over innerlijke gehaastheid van de docent, RET &
  Mindfulness. Aveline Dijkman (In Zorgprimair, Vakblad voor CNV Onderwijs. Nummer 8/2011)
 • Lezen over Mindfulness”. Boekbesprekingen van 9 boeken in relatie tot kind & onderwijs.
  Aveline Dijkman (In Zorgprimair, Vakblad voor CNV Onderwijs. Nummer 8/2011)
 • Het angstige kind en Mindfulness”. Aveline Dijkman (In Zorgprimair, Vakblad voor CNV
  Onderwijs. Nummer 8/2011)
 • De coach en de theedoek” – Over het zelfmanagement van de docent, die coach wordt.
  Aveline Dijkman (“Remediaal” Jaargang 11, Nummer 5, 2010/2011)
 • Docent en/of coach? En de relatie met het IOP” Over het verschil tussen de coach en de
  docent.Aveline Dijkman ( “Remediaal” Jaargang 10, Nummer 1, 2009/2010)
 • Laat jij jezelf coachen?” artikel met interviews met scholen over hoe coaching in te zetten is
  in het onderwijs. Aveline Dijkman (Bij de les, 2009)
 • Praten met in plaats van over leerlingen” artikel met interviews met scholen over hoe
  coaching in te zetten is in het onderwijs. Aveline Dijkman (Bij de les, 2009)
 • Utrechtse docenten coachen elke dag” artikel met interviews met scholen over hoe
  coaching in te zetten is in het onderwijs. Aveline Dijkman (Bij de les, 2009)
 • Eigen Zaak op school” Over coachen & positieve psychologie in het Praktijkonderwijs.
  Aveline Dijkman (Nederlands Tijdschrift voor Coaching, juni 2008)
 • Het geloof. Over de oom van de directeur van de school” Over training over coachen in het
  onderwijs. Aveline Dijkman (Bij de Les, 2008)
 • Coaching op sociale Competenties” Aveline Dijkman (Bij de Les, 2007) Over coaching in het
  onderwijs, met een focus op sociale vaardigheden
 • De taal van coaching op sociale competenties” Aveline Dijkman (Bij de Les, 2007) Over
  coaching in het onderwijs, met een stappenplan bij de focus op sociale vaardigheden
 • De kip, de koe en de coach” Aveline Dijkman (Bij de Les, 2007) Over de attitude van de
  coach in het onderwijs
 • Coachingsgesprekken met leerlingen in het Praktijkonderwijs”Aveline Dijkman (VMBOreeks, Mesoconsult, nr. 31, 2005)
 • Coachingsgesprekken in het Praktijkonderwijs” DVD KPC groep Den Bosch Aveline Dijkman
  e.a. (2003)
 • Ik & de Ander” Annemarie van Hekken, Aveline Dijkman, e.a. PrOmotie Meppel, 2003.
  Drie delen: Docentenmappen, leerlingenboeken, dvd’s, kwaliteitenkaartenset, portfolio, etc. etc. voor vier leerjaren in het Praktijkonderwijs. Over coaching, loopbaanorientatie, sociale competenties op de werkvloer.
 • PrOmotie”, Meppel 2002- 2006. Aveline Dijkman. Alle leerlijnen van PrOmotie. Het aanbrengen van een rode draad van coaching en verwijzing naar sociale competenties in alle andere leerlijnen (vakken) en alle docentenhandleidingen zoals bijvoorbeeld ook –van- de boeken over Nederlands, Wiskunde, Techniek of Religieuze Orientatie.
 • Seksuele Vorming” Aveline Dijkman, Edu’Actief, PrOmotie, Meppel, 2005. Vier delen: Informatieboek, Docentenmappen, leerlingenwerkboeken, knipmateriaal. Voor vier leerjaren in het Praktijkonderwijs. Seksuele voorlichting meer geintegreerd aangeboden met sociale competenties als nee-zeggen en contact maken. Vandaar dat ik het woord ‘Vorming” koos.

Praktijkonderwijs “de Baander”, Amersfoort

Op “de Baander” kiezen we voor kwalitatief goede, zinvolle en resultaatgerichte coachingsgesprekken met onze leerlingen. Daarom huurden we Aveline meerdere jaren in voor training en opleiding van onze docent-coaches.

Ik ervaar Aveline als een vakbekwame coach die in staat is om de groep te boeien, zowel op inhoud als op het proces. Collega’s ervaren een veilige situatie waarin ze zich kwetsbaar durven op te stellen. Het is echt leren met elkaar.

Martijn van Elteren – Directeur-Bestuurder

 

Marjonne – Vindt, verbindt en versterkt je potentieel

Ik kies heel bewust voor Aveline als supervisor omdat zij mij op een zeer professionele en tegelijkertijd heel menselijke wijze laat toetsen waar ik als professional en mens in mag groeien en ontwikkelen.

Ik ervaar Aveline als een heel betrokken en oprechte vrouw met een prachtige lach, gevoel voor humor en een bijzonder gevoel voor detail in woordgebruik.

Supervisie door Aveline brengt mij keer op keer verdieping en groei in h-erkenning en acceptatie van wie ik ben en wil zijn: als mens én professional.t

Marjonne van den Hout – Gecertificeerd beroepscoach (NOBCO) en Gallup Certified Strengths Coach – Founder Brain Flow B.V.

Ingenieursbureau ATAB in Dussen

Ik koos voor coaching omdat mijn ingenieursbedrijf steeds groter groeit, en mijn rol daardoor wijzigt. Ik koos voor Aveline als mijn coach omdat zij mij op zeer professionele wijze door dit veranderingsproces heen begeleidt.

Ik ervaar het coachingstraject als leerzaam. Aveline heeft 100% aandacht voor mij en luistert naar wat er speelt. Zij stelt vragen waardoor we telkens tot de kern komen. Hierdoor kunnen we zoeken naar oplossingen die binnen mijn persoonlijke referentiekaders vallen. Dit proces helpt mij om mij goed binnen mijn bedrijf te blijven functioneren.

DAT noem ik nou coaching!

Het levert mij telkens nieuwe inspiratie en kracht op.

Arend Groeneveld – Directeur

Kr8 Coaching

Aveline is hèt voorbeeld bij uitgaan van kwaliteiten en krachten van mensen. Ze brengt haar kennis en ervaring over met passie, waarbij ze steeds aansluit bij de behoefte. Door de opleiding ‘Coach@PrO’ startte ik met Kr8 Coaching. En ik gun elke puber/ouder/professional die bij me aanklopt net zo’n mooi startpunt vanuit het eigen GOUD!

 

Renske Gerritse – Eigenaar van “Kr8 Coaching”, volgde de coachingsopleiding “Coach@Pro”.