Dijkman Advies Training Coaching

Het Individueel OntwikkelingsPlan & Coachen

Een IOP is een mooi instrument om onderwijs op maat te genereren…Maar hoe zorg je dat het geen IOP van de docent wordt ipv een IOP van de leerling…? En wat moet er met het OPP? Hoe zorg je dat het IOPgesprek meer wordt dan het samen afwerken van een afvinklijstje….waarbij er meer tegen de leerling dan met de leerling gesproken wordt? 


Bij het samenstellen van een Individeel Ontwikkelings Plan (IOP) is de inzet van individuele coachingsgesprekken met leerlingen een noodzakelijke stap. Steeds meer scholen zien ook de relatie tussen het IOP en een Portfolio. 

DAT biedt inspirerende studiedagen op school op maat over deze onderwerpen.
Daarnaast wordt eens per jaar de verdiepende coachingsopleiding Coach@PrO gegeven: 8 opleidingsdagen voor een selekte groep van 7 PrOfessionals.


Lees ook het artikel: Docent of Coach. En de relatie met het IOP.