Dijkman Advies Training Coaching
Aveline Dijkman is 'n Co-active coach. (CPCC, Certified Personal Co-active Coach, aan het CTI, het Coaches Trainings Institute, USA) 
Daarnaast zet ze als coach verschillende methodieken in. Zo ze ze o.a. RET, Mindfulness en Oplossingsgerichtwerken in. Opvallend is dat ze vaak de camera gebruikt.

 

1. RET
RET wordt ingezet (Rationele Effectiviteits -Emotieve, Emotionele- Training) omdat het werkt. Nog steeds, hoe oud RET ook is! Niet voor niks schreef Aveline er een boek over, samen met Roderik Bender (de auteur van o.a. “Hoe maak ik van een olifant weer een mug”) Het heet“REThandboek voor ouders” Naar een ontspannen en rustiger manier van opvoeden. Theo IJzermans “Beren op de weg, spinsels in mijn hoofd”) schreef er een voorwoord in.

Soms piekert en maalt een mens meer dan gezond voor hem of haar is. Soms ligt dat nou eenmaal aan de situatie. En soms zijn er meer zorgen of frustraties, of is er meer besluiteloosheid dan nodig is. Als u zichzelf herkent in uitspraken als:

“Ik kom niet aan mezelf toe….”
“Ik ben vaak zo moe van mezelf…”
“Had ik het maar anders aangepakt….”
“Ze kunnen zich toch wel gewoon aan een paar regels houden?”

kan de RETmethodiek helpend zijn. Aveline is gecertificeerd trainer/coach door Schouten & Nelissen/ het Albert Ellis Institute in New York. Ze heeft een RET-Fellowship bij het Albert Ellis Institute.
 


2. Mindfulness
Dit is een mooie aanvulling op de RET. De aandachtgerichte coaching, de focus op het ‘hier en nu’ helpt om niet te veel ‘in het hoofd’ en ‘de casus van toen’ bezig te zijn. Bovendien is het een andere wijze (naast die van de RET) om de ‘automatische piloot gedachten’, die tot ineffectief gedrag en ongewenste emoties leiden, tot stilstand te brengen.
Aveline is gecertificeerd Mindfulness-trainer en coach.
 
 
3. De oplossingsgerichte coaching
Deze derde methode maakt een mooie vervolg/bezijden-stap naast RET en Mindfulness. Bij de oplossingsgerichte technieken gaat de aandacht naar wat al wel goed gaat. En richten we ons op de toekomst. Dat is een mooie aanvulling op het hier en nu van de Mindfulness.

In een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Coaching is een illustratie te lezen van hoe Aveline deze methode inzet.
 


4. Dramatechnieken, vaak met gebruik van de camera
Een verrassend eigen-wijze van coachen is: de drempel alvast nemen. Na de reflectieve fase in de coachingsessie, ontstaat er dan weer een nieuwe dynamiek, een nieuwe energie nl. als we soms gaan spelen wat er net geleerd is.
Wanneer er een wens is voor nieuw effectiever gedrag, kan de stap om dat nieuwe gedrag in het gewone (werk)leven in te zetten best groot zijn. De eerste drempel ’s nemen tijdens een oefencasus in de coachingssessie kan ook spannend zijn, zeker door de (evt) inzet van de camera. Maar welke stap zou groter zijn...?


Aveline
"Toevallig is er net weer een client de deur uit. Ze was moe, voelde zich onthand en niet effectief in haar werk. Het erover praten viel haar zwaar. Het spelen van een concrete casus gaf haar nieuwe inzichten. Zichzelf terugzien op het scherm maakte haar veel meer duidelijk dan het praten over. Wijzer, maar vooral veel krachtiger vertrok ze net:”Dank je wel, ik heb veel geleerd!”
Coaching bij DAT:

Een stap verder dan praten over.