Dijkman Advies Training Coaching
DAT heeft meegewerkt aan veel onderwijsmateriaal. Vooral over sociale competenties. Het zijn boeken voor leerlingen en voor docenten.

in het onderwijsmateriaal worden leerlingen opgeroepen om items in hun individueel coachingsgesprek met hun docent/coach te bespreken. En docenten lezen in de handleidingen tips voor deze zelfde coachingsgesprekken.

Zo zijn er bijvoorbeeld boeken, mappen, dvd's en kaartensets voor voor zelfbeeldontwikkeling en loopbaanorientatie binnen "Ik & de Ander", en het materiaal voor "Seksuele Vorming". Dit zijn materialen van PrOmotie. Sociale competentie wordt hier 'ingebed' aangeboden in de andere leerlijnen.

Zie ook de artikelen "Coaching op sociale competenties" en "De taal van coaching op sociale competenties".

 


Ik & de Ander
Annemarie van Hekken, Aveline Dijkman, Lisette Ligtendag-Roijers, Ingrid Koops e.a.

(PrOmotie) 3 leerlingenwerkboeken, 2 videobanden, 2 docentenmappen, 1 kaartenset, Edu'Actief, Meppel, 2003.
In leerlingenwerkboek 1 “Ik & de Ander” worden allerlei spellen aangeboden om samenwerken te bevorderen. Het deeltje is niet voorwaardelijk voor de lessen uit de daaropvolgende boeken.Leerlingenwerkboek 2 kan niet zonder docentenbeschrijving in docentenmap 1 “Ik & de Ander”: In deze map wordt aan de docent en de leerling de keuze gelaten met welke dimensie van sociale competentie men aan het werk gaat; bv van het thema 'een keuze maken' kan de benadering 'normen en waarden' gekozen worden, of 'beeld van jezelf en de ander' of 'gevoelens van jezelf en de ander'. Daarnaast kan men er voor kiezen om de vaardigheid 'kiezen' aan te bieden. Er is een bijbehorende videoband en werkbladen. De situaties zijn thuis- schoolgebonden. Van al deze lessen is steeds 1 van de 3 dimensies in het leerlingenboek uitgewerkt.

Leerlingenwerkboek 3 kan niet zonder docentenmap 2 “Ik & de Ander”. Ook hier kiest de docent met de leerling uit het grote aanbod uit de map aan welke dimensie wordt gewerkt. In het leerlingenwerkboek is steeds 1 les per thema uitgewerkt. De situaties zijn stage- en werkgebonden. Het biedt ook werkvormen om bezig te zijn met zelfbeeldontwikkeling en loopbaanorientatie.
De kaartenset van "Ik & de Ander" biedt de mogelijkheid om te reflecteren op de competentie. Daarom is de set goed te gebruiken bij coachingsgesprekken en bij de transfer van coachingsgesprek naar de klas.Seksuele Vorming

Aveline Dijkman

(PrOmotie) 1 leerlingen-infoboek, 4 leerlingenwerkboeken, 1 docentenmap, 1 kaartenset, Edu'Actief, Meppel, 2005.

Dit materiaal biedt veel meer dan seksuele voorlichting. Er is nl. vooral aandacht voor sociale vaardigheden als contact leggen, zeggen wat je dwars zit, nee zeggen, grenzen aangeven. Er worden oefeningen aangereikt voor meningsvormende activiteiten rond samenlevingsvormen, loverboys, teenerzwangerschappen etc.

 

 


 Ik & de Ander valt onder de leerlijnen Nederlands en
Praktijk & Loopbaan