Dijkman Advies Training Coaching

Voor de docent die coach wordt:

Die ene stille leerling niet aan de praat krijgen….Niet goed weten wat je als coach met vertrouwelijke info zou moeten….Eerlijk gezegd die ene leerling gewoon helemaal niet Leuk vinden… Je zelfs wat unheimisch bij die ene leerling voelen….Maar ook: blij en trots zijn op wat je bereikt hebt in een coachingsgesprek met een leerling.


Coachingstrajecten met individuele leerlingen aangaan, roept aloude en nieuwe vragen op bij de docent, die coach wordt. En een diepgevoelde behoefte om te delen.

Het is goed om daar structureel aandacht aan te geven in een kleine intervisiegroep. DAT biedt een ervaren, deskundige begeleiding bij de start van de intervisie. Na enkele bijeenkomsten kan de groep zelfstandig verder.


Zie ook artikel: De oom van de schooldirecteur