Dijkman Advies Training Coaching

Scholing in Coachen in het PrO

Als u met DAT samenwerkt, haalt u iemand in school die met de voeten in de klei heeft gestaan. Die weet hoe het is om ze in het hok te houden. Iemand met hart voor de leerlingen.


Scholing in coaching kan op twee manieren:
a. Een inspirerende scholing voor het hele team, of een deel van het team, op school. Van een studiemiddag tot een traject van een aantal dagen.

b. De opleiding tot 'Coach@PrO' in Almkerk. Elk jaar start deze opleiding van 8 opleidingsdagen met een selekt groepje professionals in het Praktijkonderwijs, nl. maximaal 7 personen. Voor iedere PrOfessional, die zich wil verdiepen in coaching, dus een echte coachingsopleiding wil volgen, en dus meer wil dan een (orienterende coachingstraining op school. Vraag de brochure aan op a.dijkman@DATcoaching.nl

Aveline Dijkman startte haar loopbaan in het Speciaal Onderwijs: onderwijs aan kinderen en jongeren die 'anders zijn'. MLKonderwijs, LOMonderwijs, Voortgezet Onderwijs in de crisisopvang bij Orthopedagogische Leefeenheden.

Daarna specialiseerde zij zich in het vak drama. Ze was meer dan twintig jaar in het Praktijkonderwijs werkzaam als dramadocent, maar daarnaast ook als docent AVO, als docent sociale competentie, coach-to-the-job en als coördinator van de stageafdeling.

Onder Dijkman Advies & Training staan de woorden Scholen in Praktijk. Dat was ooit met een knipoog bedoeld naar een project waar Aveline in meedraaide: 'Scholen in VMBO'. Deze woorden zijn onder de bedrijfsnaam blijven hangen.

Het praktijkonderwijs lijkt een voortrekkersrol te spelen in het houden van individuele coachingsgesprekken met leerlingen. In het tijdschrift Bij de Les schreef Aveline een artikelenreeks met interviews over het hoe en wat bij het implementeren van coaching.


Wat is Praktijkonderwijs?
Een jongere, die het LWOO, de leerwegondersteunende leerlijn van het VMBO niet kan volgen, is aangewezen op Praktijkonderwijs. Duidelijk is dan wat deze jongere níet kan. Interessanter is echter om uit te zoeken wat deze jongere wél kan. Nog leuker is om de jongere zelf te laten ontdékken wat hij of zij kan, en welke competenties hij op basis daarvan daarom wil uitbouwen. Niet voor niets draagt DAT uit dat het houden van individuele coachingsgesprekken een grote meerwaarde kan hebben voor de leerling, de docent en het onderwijs op de (praktijk)school. Want in die gesprekken kan de leerling samen met de coach op zoek gaan naar antwoorden op de vragen: Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?
 

Aveline:
"Toen ik in 1999 in het bedrijfsleven begon met trainen, intrigeerde het mij enorm dat volwassen werknemers met een HBO/WO-opleiding met dezelfde huiswerkopdracht de training konden verlaten, als de moeilijk-lerende pubers uit het PrO.

En dat blijft me boeien, hoe álle mensen (managers, vaders, moeders, docenten, pubers, ikzelf) bezig zijn met vaak dezelfde vragen. Levens- en loopbaanvragen zoals die van hierboven; Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?. En interactievragen, die als je ze afpelt, gaan over een paar heel basale zaken als:
Is de ander voor of tegen mij? En waar wil ik staan?
Is de ander boven of onder mij? En waar wil ik staan?"
Een combinatie van
ervaring als coach
EN ervaring in het PrO.