Dijkman Advies Training Coaching
Individuele coachingsgesprekken

Coachingsgesprekken, ja….. Maar hoe...? Wanneer, welke vaardigheden? Welke structuur in een gesprek…? Willen we een formulier erbij…? Wat zetten we in de computer?


In het onderwijs worden steeds vaker individuele coachingsgesprekken met leerlingen gehouden. Terecht! Als een school kiest voor het geven van leerstof op maat, passend bij de leervraag van de individuele leerling, zal er dus met de leerling gesproken moeten worden….

Aveline Dijkman heeft ervaring als coach (en coach-to-the-job) in het onderwijs. Zij ervoer daarbij aan den lijve dat de ommezwaai van docent naar coach niet vanzelfsprekend is. In de coachingsgesprekken kan een individueel ontwikkelplan (IOP)met de leerling samengesteld worden zodat onderwijs 'op maat' geboden kan worden. Passend bij de leervraag van de leerling. In plaats van passend bij het lesaanbod van de school. Daarna kan een persoonlijk portfolio samengesteld worden.
 

DAT biedt training over coaching
Aveline daarover:
"Docenten zijn professionals, ze kunnen ’t meeste wel zelf. Voor de meeste vaardigheden heeft een docent of team geen begeleiding nodig. Ik raad dan ook aan samen eerst kritisch te bespreken voor welke training(en) gekozen wordt: ga in dialoog! Soms kan het geld misschien beter in de school blijven want trainen heeft pas zin als de docenten er zin in hebben cq er de zin van in zien. En als het echt gevoeld wordt als 'op maat'. Als we met leerlingen ‘op maat’ willen werken, laten we dat dan vooral ook met de docenten doen!

Het is overigens wel de ervaring dat het inspirerend kan werken om iemand de school in te halen voor een korter- of langer durende oriëntatie op vaardigheden zoals die mbt coaching of sociale competentie. En het is handig als iedereen hetzelfde begrippenkader hanteert bij een containerwoord als 'coaching'. Bovendien blijft het een feit dat coaching of een vaardigheid als het aanbieden van SOVA-lessen voor de één een fluitje van een cent is, maar voor de ander iets waar je fiks tegenop kunt zien, en dus liever overslaat…., of er liever alleen praat tegen de leerlingen".Praten mét in plaats van tégen leerlingen.

Een coach kan veel leren van de koe. Lees ook het artikel "De koe, de kip en de coach".