Dijkman Advies Training Coaching
Aveline Dijkman verzorgde als freelancer modules in de Master-opleiding Special Edcuational Needs. Deze Master wordt aangeboden door het Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) van Fontys Hogescholen.

Ze gaf er modules over coaching aan docenten, ambulant begeleiders en leidinggevenden.
En een module over professioneel en doeltreffend werken: hoe werk ik zo efficiënt en effectief mogelijk? In deze module werd aandacht besteed aan reflectie op ethische aspecten van het werk, aan time(zelf)management en aan stressbestendigheid.

Ze was supervisor van een aantal studenten die een Master-traject volgden. Naast de supervisie gaf ze ook afstudeerbegeleiding.

Ze coachte een dertigtal Masters SEN bij het schrijven van een artikel over hun onderzoekstraject. Deze artikelen verschenen in drie inspirerende boeken: '10 Keer Beter! Leraren verbeteren hun onderwijspraktijk door onderzoek'.